1 kwi 2017

# 41 - in_blue

Carl Gustav Jung twierdził, że „bez cienia jest się tylko dwuwymiarowym widmem”. Stając naprzeciw własnego cienia przyjmujemy bezwzględność natury. To wszystko, co znajduje się poza naszą świadomością, nagle zostaje przeniesione na zewnątrz nas samych. Dopóki nie uświadomimy sobie istnienia tego cienia, będziemy ciągle dostrzegać winnych naszych niepowodzeń. Poszukiwanie, wyobcowanie, wewnętrzny osąd i poczucie niezrozumienia, najsilniej dostrzegamy w oczach i postawach najbliższych. 

Przez 8 minionych lat, dzięki najbliższej osobie stanęłam ze swoim cieniem twarzą w twarz.


in_blue, Rybnicki Festiwal Fotografii w ramach K miejsce ² FOTSPOT, 24-26.03.2017
© Anna B Gregorczyk